Rajvinder Bains

Rajvinder er partner i DLA Piper Norway og spesialisert i arbeidsrett. Han arbeider med alle typer arbeidsrettslige problemstillinger, herunder avtaler, omorganiseringer og nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser, pensjon, incentivordninger, personvern og konkurranseklausuler. Han har dessuten god erfaring med tvisteløsning både som dommerfullmektig og advokat.