Rune Opdahl

Rune Opdahl er spesialisert innen immaterialrett (som opphavsrett, varemerkerett og patentrett), personvernrett og markedsrett. Han arbeider særlig med virksomheter på områdene media, teknologi, e-handel og farmasøytisk industri. Opdahl sitter i JUS' fagutvalg for Patent- varemerke- og designrett.