Sofie Komissar

Sofie Komissar er fast advokat i advokatfirmaet BAHR AS. Hun er spesialisert innenfor entrepriserett og tvisteløsning. Sofie representerer jevnlig klienter i tvistesaker innenfor entrepriserett og rådgivningsansvar for alminnelige domstoler og voldgift.

Sofie Komissar er foredragsholder på følgende kurs

  • E-kurs

    Byggekontrakter og entrepriserett

    Ajourføringskurs / 9 juridiske timer

    NYTT KURS