Stian Berger Røsland

Stian Berger Røsland er advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer AS. Han arbeider særlig med utviklingsprosjekter og eiendomstransaksjoner. Før han kom til Selmer hadde han vært Oslos byrådsleder i seks år; samt finansbyråd og medlem av Oslo bystyre gjennom til sammen 16 år. Dette har gitt en særegen innsikt i gangen i plan- og byggesaker i forvaltningen; samt i utformingen av overordnede planverk. Røsland har vært engasjert i Byggg21s arbeid knyttet til effektivisering av plan- og byggesaksbehandlingen og er også styremedlem i bransjeforeningen Norsk Eiendom.

Stian Berger Røsland er foredragsholder på følgende kurs

Oktober