Susanne Rynning Moshuus

Susanne Rynning Moshuus er utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun arbeider med kommuneloven og juridiske problemstillinger knyttet til kommunesektoren generelt. Hun har bred erfaring fra både offentlig og privat sektor og har bl.a. jobbet som advokat og som dommerfullmektig.