Tage Brigt Andreassen Skoghøy

Advokat Tage Brigt A. Skoghøy er assosiert partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, og har spesialisert seg på prosedyre og tvisteløsning. Han håndterer kontrakts- og erstatningstvister på tvers av forretningsjuridiske rettsområder, har møterett for Høyesterett og betydelig erfaring med tvisteløsning både for de alminnelige domstolene, voldgiftspanel og Markedsrådet.