Thomas Olsen

Thomas Olsen er assosiert partner og leder for Simonsen Vogt Wiigs personvernteam. Han har doktorgrad i personvernrett fra UiO og lang erfaring med å rådgi virksomheter innen personvern, informasjonssikkerhet og markedsføring. Olsen er forfatter av kommentarene til personopplysningsloven og personvernforordningen i Gyldendal Rettsdata, og medforfatter av Personvernhåndboken (Gyldendal).

Thomas Olsen er foredragsholder på følgende kurs

Oktober