Tone Gjertsen

Advokat Tone Gjertsen har bred erfaring innenfor fast eiendom og plan- og bygningsrett spesielt, og arbeider blant annet med ansvarsrettsystemet i plan- og bygningsloven, utbyggingsavtaler og refusjon.

Tone Gjertsen er foredragsholder på følgende kurs

Mai

  • E-kurs

    Bygnings- og reguleringsrett

    Innføringskurs / 2 juridiske timer / 2 eiendomstimer