Tone Sverdrup

Tone Sverdrup er professor ved det juridiske fakultet på UiO. Hun har vært konstituert dommer i Høyesterett i fem perioder. Hennes faglige kompetanseområder er familie- og arverett og formuerettslige spørsmål med relevans for familieretten.

Tone Sverdrup er foredragsholder på følgende kurs

Oktober