Tor André Farsund Ulsted

Advokat Tor Andre Farsund Ulsted er partner i SANDS. Han er spesialisert i entrepriserett. Ulsted er styremedlem i Entrepriserettsforeningen i Bergen. Han er også komitemedlem i redaksjonskomiteen for NS 3420. Han er for øvrig en meget erfaren kursleder og foredragsholder innen entrepriserettslige emner, blant annet som fast foredragsholder for Standard Online.