Tore Bråthen

Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitet i Tromsø. Han har skrevet et betydelig antall bøker og artikler, særlig innenfor selskapsrett og eiendomsmeglingsjus, men også bl.a. om andre privatrettrettslige og offentligsrettslige emner. Tore Bråthen er norsk redaktør for Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS), redaktør for selskapsrett i Norsk Lovkommentar og medlem av redaksjonsrådet for Tidsskrift for Eiendomsrett.