Trine Buttingsrud Mathiesen

Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen er partner i Advokatfirmaet Buttingsrud DA. Hun har spesialisert seg innenfor fast eiendoms rettsforhold og har særlig kompetanse innen odels- og konsesjonslov. Hun jobber også med arv og familiesaker. Trine har lang erfaring knyttet til etikkspørsmål. Hun har vært medlem av Tilsynsrådet for dommere i 6 år og medlem av Disiplinærnemnden for advokatvirksomhet i 18 år. Etter det var hun noen år også leder av Ad-Hoc utvalget oppnevnt av advokatforeningen.