Vibeke Five

Advokat Vibeke Five arbeider i Kreftforeningen, hvor hun er fagansvarlig for arv- og skifterettsområdet og behandler et stort antall arvesaker hvert år. Gjennom tidligere arbeid som dommerfullmektig og privatpraktiserende advokat har hun opparbeidet seg spisskompetanse innen arv- og skifterett. Vibeke har tidligere vært benyttet som bobestyrer ved offentlig dødsboskifte av Asker og Bærum tingrett i en årrekke. Hun er medlem av fagutvalget for familie-, arv- og skifterett (JUS).