Vidar Brobakken

Advokat Vidar Brobakken har 25 års erfaring fra egen advokatvirksomhet og er i dag høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet. Han er styremedlem i Sparebank 1 Finans Østlandet, og han har vært tingrettsdommer og leder av kontrollkomiteen i Sparebank 1 Østlandet. Vidar holder regelmessig kurs for Regnskap Norge, Økonomiforbundet, Norges Bondelag m.fl. Han har interesse for økonomi og hans spesialområder er innen skatterett, regnskapsførerjus, arverett, ektefellers formuesforhold og forvaltningsrett.

Vidar Brobakken er foredragsholder på følgende kurs

Oktober