Renate Iren Heggelund

Renate Heggelund er stipendiat ved juridisk fakultet i Oslo. Heggelund er del av et prosjekt som heter Makt og Menneskeverd i det digitale arbeidslivet. Heggelund har bakgrunn som advokat, administrasjonssjef og underviser nå i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo. Heggelund har tidligere holdt en rekke podcaster og webinarer innenfor arbeidsrettsfaget og har dessuten undervist på både 40-timers kurs i arbeidsrett og lederutviklingskurs for kriminalomsorgen.