Program

torsdag 7. mar.

9:30 Velkomstkaffe, registrering og mingling
10:00 Velkommen ved kursleder Professor Harald Irgens-Jensen,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett, Oslo

10:05 Nytt i opphavsretten

Stipendiat Kristina Stenvik og professor Harald Irgens-Jensen, begge UiO, går gjennom de viktigste nyhetene i opphavsrettslig lovgivning og rettspraksis.

Professor Harald Irgens-Jensen,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett, Oslo

Stipendiat Kristina Stenvik,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

11:35 Pause
11:50 Hovedpunkter i forslaget til endringer i åndsverkloven

22. november offentliggjorde Kultur- og likestillingsdepartementet sitt forslag til endringer i åndsverkloven, som vil gjennomføre de dels kontroversielle direktivene «digitalmarkedsdirektivet» og «nett- og videresendingsdirektivet». Professor Ole-Andreas Rognstad, UiO, forklarer og drøfter de viktigste endringsforslagene.

Professor Ole-Andreas Rognstad,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett, Oslo

12:30 Aktuelle saker fra departementets skrivebord

Fagdirektør Espen Arneberg Børset orienterer om andre saker enn høringsutkastet som departementet arbeider med innen opphavsretten.

Fagdirektør Espen Arneberg Børset,
Kultur- og likestillingsdepartementet, Oslo

13:00 Lunsj
14:00 The concept of communication to the public in a changing technological environment

Eneretten til å overføre verket til allmennheten (‘communication to the public’) er trolig blitt opphaverens viktigste rettighet, og dens grenser har vært drøftet i mange avgjørelser fra EU-domstolen. Universitetslektor Branka Marušić skrev doktorgrad om dette ved Stockholms universitet. Hun lar oss ta del i sin analyse av begrepet og underkategorier som «tilrådighetsstillelse på forespørsel» og «videresending». Plattformenes ansvar for overføringer av verk til allmennheten drøftes særskilt.

Senior lecturer Branka Marušić,
Universitetet i Stockholm

15:00 Pause
15:15 AI policymaking in generative AI and copyright law

Copyright law and AI keep entertaining governmental discussions, litigation, licensing contracts, academic conferences, and many others. Everyone wants to get it right. The UK Intellectual Property Office (UKIPO) held a public consultation on the topic, the results of which, while insightful, made it clear that the regime is not ripe for a grand legislative overhaul. Instead, music and publishers have taken issue with potentially opening the current UK text and data mining exception to commercial purposes with no opt out. This has led to a slightly softer approach. Currently, the UKIPO is conducting closed doors roundtables with various stakeholders (from rightholders to industry and users). Bringing conflicting perspectives to the same table is commendable. Yet, how did one decide who to invite? Inclusivity and transparency are landmark benchmarks in all sorts of policymaking; in AI, they are crucial. That said, no official call for interest was launched for these roundtables. Taking the UK as a case study and exploring this globally, this talk studies these policymaking processes from a copyright perspective warning that such an approach compromises the goal and the process of drafting an effective code of practice for AI and copyright law.

Dr Alina Trapova,
UCL Faculty of Laws, University College London

16:00 Pause
16:30 Entertainmentretten i aksjon - Live podkast med Jakob Plesner Mathiasen, Morten Rosenmeier - og AI-Morten!

Gjør deg klar for en opplevelse utenom det vanlige! Opplev podkasten "Entertainmentretten", ledet av de erfarne programvertene Jakob Plesner Mathiasen og Morten Rosenmeier, som sender direkte fra sitt studio i København. Dette innlegget gir deg en enestående mulighet til å høre deres perspektiver på reguleringen av underholdningsbransjen. Opplev også Morten Rosenmeier i AI-versjon, som tilfører en futuristisk dimensjon til podkastdiskusjonene.

Managing Counsel Jakob Plesner Mathiasen,
Gorrissen Federspiel, København

Professor Morten Rosenmeier,
Center for informations- og innovationsret, Københavns Universitet, København

Kim DJNoize,


17:15 Slutt for dagen
19:00 Aperitiff
19:30 Middag for de som bor på hotellet

fredag 8. mar.