Program

søndag 31. des.

9:00 Innledning Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

9:20 Prekontraktuell lojalitet – innledning
9:40 Prekontraktuell lojalitet – opplysningsplikten
10:00 Prekontraktuell lojalitet – veiledningsplikten, frarådningsplikten og alminnelige forhandlingsplikter
10:20 Prekontraktuell lojalitet – rettsvirkninger av brudd på lojalitetsplikten
10:40 Kontraktuell lojalitet – innledning og lojalitet i forhold til kontrakten
11:00 Kontraktuell lojalitet – lojalitet i forhold til medkontrahenten: varslingsplikter
11:20 Kontraktuell lojalitet – lojalitet i forhold til medkontrahenten: diskresjons- og taushetsplikter og kontraktsbruddplikter
11:40 Lojalitetsprinsippet som retningslinje