Program

søndag 31. des.

9:00 Del 1: Pensjon - viktige ting å huske på

Kurset behandler følgende temaer: 

 1. Pensjon - et overblikk 
 2. Pensjonsgrunnlaget 
 3. Sluttavtaler: 
  1. Forholdet til AFP
  2. Forholdet til tjenestepensjon
  3. Forholdet til folketrygden
 4. Endring av pensjonsordning (omdanning/lukking)
 5. Virksomhetsoverdragelse
Advokat, Alexander Cascio,
Landsorganisasjonen i Norge, Oslo

9:45 Del 2: Pensjon - viktige ting å huske på Advokat, Alexander Cascio,
Landsorganisasjonen i Norge, Oslo