Program

søndag 31. des.

9:00 Del 1: Den gode prosess Lagdommer, Per Racin Fosmark,
Borgarting lagmannsrett, Oslo

9:45 Del 2: Den gode prosess Lagdommer, Per Racin Fosmark,
Borgarting lagmannsrett, Oslo