Program

søndag 31. des.

9:00 Del 1: Foredraget tar for seg ansvarsreglene for skader som følge av avrenning og økt nedbør. Advokat, Ellen Cecilie Mostad,
Haver Advokatfirma Ans, Stavanger

9:45 Del 2: Foredraget tar for seg ansvarsreglene for skader som følge av avrenning og økt nedbør. Advokat, Ellen Cecilie Mostad,
Haver Advokatfirma ANS, Stavanger