Program

torsdag 31. des.

9:00 Del 1: Reglene om offentlig støtte - en 360 graders innføring Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett

9:45 Del 2: Forbudet - støttemottaker og støttegiver (28:20) Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett

10:30 Del 3: Forbudet - støtte - statsmidler, økonomisk fordel og MEIP (19:00) Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett

11:15 Del 4: Forbudet - selektivitet (12:43) Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett

12:00 Del 5: Konkurransevridning og samhandel (17:13) Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett

12:45 Del 6: Gjennomføring og håndhevelse (14:30) Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett

13:30 Del 7: Enkelteksempler (13:29) Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for Privatrett