Program

søndag 31. des.

9:00 Leksjon 1 – Innledning

 • Advokatroller
Advokat, Erik Keiserud,
Advokat Erik Keiserud MNA, Oslo

9:20 Leksjon 2 – Generelt om Reglene om god advokatskikk

 • Forholdet til rettsregler
9:40 Leksjon 3 – Disiplinærsystemet

 • Oversikt
 • Advokatforeningens rolle 
 • Disiplinærutvalget
 • Disiplinærnemden 
 • Tilsynsrådet
 • Advokatbevillingsnemden 
 • Domstolene 
10:00 Leksjon 4 – Anvendelsesområdet for reglene om god advokatskikk
10:20 Leksjon 5 – Advokatens oppgave

 • Fremme rett og hindre urett
 • Ivareta klientens interesser 
10:40 Leksjon 6 – Grunnleggende forutsetninger for utføring av advokatens oppgave

Uavhengighet 

 • Styreverv og advokatvirksomhet
 • Instruksjon 
11:00 Leksjon 7 – Uavhengighet – Interessekonflikter
11:20 Leksjon 8 – Taushetsplikt og fortrolighet

 • Oversikt
 • Bevisforbud
11:40 Leksjon 9 – Salærberegning

 • Sentrale bestemmelser
 • Oppdragsbekreftelse
 • Problemstillinger
 • De vanligste erstatningssakene
12:00 Leksjon 10 – Omsorg for klienten

 • Aksept av oppdrag 
 • Saksoppfølging 
12:20 Leksjon 11 – Advokatenes opptreden
12:40 Leksjon 12 – Kollegial tillit og samarbeid mellom advokater

Særlig om frister og noen gode råd