Program

søndag 31. des.

9:00 Leksjon 1 – Innledning

 • Oversikt over reglene og rettsgrunnlag
Advokat, Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

9:20 Leksjon 2 – Sentrale begreper
9:40 Leksjon 3 – Regelverkets anvendelsesområde
10:00 Leksjon 4 – Regelverkets formål og grunnprinsipper

 • Likebehandling 
 • Kravet til konkurranse
10:20 Leksjon 5 – Regelverkets grunnprinsipper

 • Kravet til forutberegnelighet 
10:40 Leksjon 6 – Regelverkets grunnprinsipper

 • Gjennomsiktighet
 • Etterprøvbarhet
 • Forholdsmessighet
11:00 Leksjon 7 – Fasene i anskaffelsesprosess

 • Konkurranseformer 
11:20 Leksjon 8 – Markedsdialog i forkant av utforming av konkurransegrunnlaget
11:40 Leksjon 9 – Overordnet om utforming av konkurransegrunnlaget
12:00 Leksjon 10 – Konkurransegrunnlaget

 • Kravspesifikasjon 
 • Utvelgelseskriterier 
 • Kvalifikasjonskrav 
12:20 Leksjon 11 – Konkurransegrunnlaget

 • Tildelingskriterier 
 • Kontrakten 
12:40 Leksjon 12 – Vurderingen av tilbudene

 • Krav til tilbudene
 • Avvisning
 • Evaluering 
 • Tildeling 
 • Karensperiode 
13:00 Leksjon 13 – Oppsummering