Program

torsdag 31. des.

9:00 Leksjon 1: Oversikt over tema Professor, ph.d, Morten Holmboe,
Politihøgskolen (PHS), Oslo

9:30 Leksjon 2:

  • Innledning
  • Hensyn 
  • Hovedspørsmål
  • Rett står mot rett
10:00 Leksjon 3: Plikt til å søke å hindre alvorlig personskade (hjelpeplikten)
10:30 Leksjon 4: Plikt til å søke å avverge straffbar handling (hovedtrekk)
11:00 Leksjon 5: Avvergingsplikt etter straffeloven § 196
11:30 Leksjon 6: Plikt til å søke å avverge kjønnslemlestelse
12:00 Leksjon 7: Plikt til å opplyse om uriktig tiltale eller domfellelse
12:30 Leksjon 8: Varsling til barnevernet
13:00 Leksjon 9: Oppsummering