Program

søndag 31. des.

9:00 Leksjon 1: Innledning Advokat, Anne-Beth Engan,
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Oslo

Advokat, Kjetil Sandnes,
Advokatfirmaet Norman & Co ANS, Oslo

9:20 Leksjon 2: Innledende om noen tariffrettslige særtrekk
9:40 Leksjon 3: Generelt om tolkning
10:00 Leksjon 4: Ordlyden
10:20 Leksjon 5: Betydningen av praksis
10:40 Leksjon 6: Kort om klarhetskravet
11:00 Leksjon 7: Oppsummering og avslutning