Program

torsdag 31. des.

9:00 Leksjon 1 – Innledning

 • Formål 
 • Hva er hvitvasking og terrorfinansiering 
Senioradvokat, Kristine Frivold Rørholt,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

9:20 Leksjon 2 – Regelverket og anvendelse for advokater

 • Hvitvaskingsregelverket 
 • Når er advokater underlagt hvitvaskingsloven? 
 • Oppdrag utenfor hvitvaskingsloven 
9:40 Leksjon 3 – Regelverkets system og den risikobaserte tilnærming

 • Hvitvaskingslovens system
 • Risikobasert tilnærming 
10:00 Leksjon 4 – Virksomhetsinnrettet risikovurdering

 • Hvordan oppfylle lovens krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering?
 • Når er det høyere risiko?
 • Sjekkpunkter
 • Forslag til fremgangsmåte
 • Hvorfor?
10:20 Leksjon 5 – Rutiner

 • Krav om rutiner 
 • Innhold i rutinene 
10:40 Leksjon 6 – Begreper

 • Reelle rettighetshavere 
 • Politisk eksponerte personer 
11:00 Leksjon 7 – Kundetiltak

 • Hva slags kundetiltak gjøres når?
 • Normale kundetiltak 
11:20 Leksjon 8 – Forenklede kundetiltak
11:40 Leksjon 9 – Forsterkede kundetiltak
12:00 Leksjon 10 – Løpende oppfølging

 • Løpende oppfølging
 • Sletting 
12:20 Leksjon 11 – Undersøkelse- og rapporteringsplikt

 • Undersøkelsesplikt
 • Rapporteringsplikt 
 • Opplysningsplikt til Økokrim 
12:40 Leksjon 12 – Straff og sanksjoner

 • Straff
 • Administrative sanksjoner 
 • Forholdet til straffeloven 
13:00 Leksjon 13 – Oppsummering

 • Sjekkliste