Program

søndag 31. des.

9:00 Leksjon 1: Varemerke – Hva er du beskyttet mot? Advokatfullmektig, Julius Berg Kaasin,
Stokke AS, Oslo

9:20 Leksjon 2: Innledning

 • Alternative immaterielle beskyttelsesformer 
 • Kort introduksjon til varemerkeretten
9:40 Leksjon 3: Fokusområder og vilkår
10:00 Leksjon 4: Vilkårene for varemerkeinngrep - varemerkerettens omfang
10:20 Leksjon 5: Grunnvilkår for varemerkeinngrep - varemerkebruk (næringsvirksomhet)

 • Bruk i næringsvirksomhet
10:40 Leksjon 6: Grunnvilkår for varemerkeinngrep - varemerkebruk (hovedkrav)

 • Hovedkrav: Fare for skade på en av varemerkets funksjoner
11:00 Leksjon 7: Grunnvilkår for varemerkeinngrep - varemerkebruk (nyere utviklingstrekk i praksis)

 • Nyere utviklingstrekk i praksis– Ytterligere utvidelse av bruksvilkåret?
11:20 Leksjon 8: Grunnvilkår for varemerkeinngrep - varemerkebruk (på nett)

 • Særlig om varemerkebruk på nett
11:40 Leksjon 9: Grunnvilkår for varemerkeinngrep - varemerkebruk (begrensninger)

 • Begrensninger i varemerkeretten 
12:00 Leksjon 10: Vilkår for varemerkeinngrep

 • Beskyttelse mot merker med dobbel identitet 
 • Eksempler 
12:20 Leksjon 11: Øvrige vilkår for varemerkeinngrep (I)

 • Beskyttelse mot forvekselbare merker 
 • Eksempler
12:40 Leksjon 12: Øvrige vilkår for varemerkeinngrep (II)

 • Beskyttelse for velkjente merker (Kodakvern)
 • Eksempler
13:00 Leksjon 13: Alternative sanksjonsmuligheter ved varemerkeinngrep
13:20 Leksjon 14: Noen strategiske tips for håndheving av varemerker
13:40 Leksjon 15: Oppsummering