Program

søndag 31. des.

9:00 Leksjon 1 – Ansvarsgrunnlag

Innledning 

 • Kort om de grunnleggende erstatningsvilkårene 
 • Erstatning i og utenfor kontrakt 
Advokat, Eivind Wentzel Grande,
Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS, Oslo

9:20 Leksjon 2 – Ansvarsgrunnlag

Generelt om ansvarsgrunnlag

 • Forklaring
 • Lovfestet/ulovfestet ansvar
 • Subjektive/objektive ansvarsgrunnlag
 • Culpanormen
 • Ulovfestet objektivt ansvar
9:40 Leksjon 3 – Ansvarsgrunnlag

Spesielt om ansvarsgrunnlag for privatpersoner 

10:00 Leksjon 4 – Ansvarsgrunnlag

Spesielt om ansvarsgrunnlag for næringsdrivende

10:20 Leksjon 5 – Ansvarsgrunnlag

De sentrale lovfestede ansvarsgrunnlagene ved personskade

10:40 Leksjon 6 – Ansvarsgrunnlag

Reduksjon i erstatningsansvaret på grunn av skadelidtes medvirkning 

11:00 Leksjon 7 – Årsakssammenheng

Innledning 

 • Kort om de grunnleggende erstatningsvilkårene 
 • Erstatning i og utenfor kontrakt 
Advokat, Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS, Oslo

11:20 Leksjon 8 – Årsakssammenheng

Generelt om årsakssammenheng

11:40 Leksjon 9 – Årsakssammenheng

Nærmere om faktisk årsakssammenheng 

 • Betingelseslæren
 • Samvirkende skadeårsaker
 • Selvstendig virkende/konkurrerende skadeårsaker
12:00 Leksjon 10 - Årsakssammenheng

Nærmere om rettslig årssakssammenheng

 • Uvesentlighetslæren
 • Adekvanslæren
12:20 Leksjon 11 – Årsakssammenheng

Bruk av sakkyndige

12:40 Leksjon 12 – Utmåling

Innledning

 • Kort om grunnvilkårene for erstatning 
 • Erstatning i og utenfor kontrakt 
Advokat, Eivind Wentzel Grande,
Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS, Oslo

13:00 Leksjon 13 – Utmåling

Generelt om erstatningsutmåling 

13:20 Leksjon 14 – Utmåling

Erstatningsutmåling for ting- og formuesskader

 • Skl. §4-1
 • Utmålingsprinsipp: reparasjons- eller gjenskaffelsesverdi
 • Standardhevning 
 • Bruk av sakkyndige
13:40 Leksjon 15 – Utmåling

Erstatningsutmåling for personskade

 • Tapspostene ved skade på voksne 
  • Inntektstap
  • Merutgifter 
  • Ménerstatning 
  • Andre poster
  • Barneerstatning
  • Forsørgertap
  • Oppreisningserstatning
  • Yrkesskadeerstatning
14:00 Leksjon 16 – Utmåling

Reduksjon i erstatningen 

 • Skadelidtes medvirkning 
 • Lemping