Program

torsdag 7. feb.

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdatering av rettspraksis Advokat, Kristoffer Dons Brøndbo,
Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co Da, Tromsø

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter Advokat, Kristoffer Dons Brøndbo,
Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co Da, Tromsø

11:45 Pause
12:00 Tomtefeste - oppdatering av rettspraksis Advokat, Thomas Andersen,
Brækhus Advokatfirma DA, Oslo

12:45 Lunsj
13:45 Oppløsning av sameie Advokat, Christian Poulsson,
Kvale, Oslo

14:30 Pause
14:45 Foreldelse av avtaler knyttet til fast eiendom Advokat, Håvard H. Holdø,
Regjeringsadvokaten

15:30 Pause
15:45 Grunnleggende innføring i odelsrett Advokat, Erlend Stabell Daling,
Bondelagets Servicekontor AS, Oslo

16:30 Pause
16:45 Etikk for tingsrettsadvokater Advokat, Trine Buttingsrud Mathiesen,
Advokatene Buttingsrud & Co da, Hønefoss

17:30 Kursslutt
19:30 Felles middag med aperitiff

fredag 8. feb.

9:00 Nessebysaken

Nessebysaken reiser grunnleggende tingsrettslige problemstillinger angående individuelle og kollektive bruksrettigheter, urfolks rettigheter med internasjonale rettskilder og (statlig) administrasjon av kollektive bruksrettigheter. Saken er også spesiell fordi den ble behandlet i plenum. 

 

Kursets tema har en vinkling mot forberedelsen av denne typen saker for plenumsbehandling i Høyesterett, og foredragene belyser hvordan utredningen av faktum og rettskildebruken skjer. Det legges vekt på utredning av faktum og på rettskildebruken og hvorvidt det er særlige forberedelser som domstolen eller advokatene må gjøre.

 

Advokat, Kristin Bjella,
Advokatfirmaet Hjort Da, Oslo

Lagdommer, Frode Elgesem,
Borgarting lagmannsrett, Oslo

9:45 Pause
10:00 Nessebysaken

Foredraget fortsetter

10:45 Pause
11:05 Allmenningsretten Førsteamanuensis Ph.D, Katrine Broch Hauge,
Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet

Advokat, Bjørn Terje Smistad,
Advokathuset Braaholmen AS, Namsos

12:05 Pause
12:20 Gjennomgang av endringer i lover,forskrifter mm Seniorrådgiver, Iris-Adele Berg Jess,
Landbruks- og matdepartementet

12:50 Det historiske grunnlaget for eiendomsretten til dagens offentlige veier Rådgiver, Birgitte Akerhaugen,
Statens vegvesen Region øst - Lillehammer, Lillehammer

13:20 Avsluttende lunsj