Program

onsdag 13. feb.

14:45 Velkomstkaffe og registrering
15:00 Risikofordeling ved salg

Klimaendringene har medført større risiko for skade på bygninger. Også andre uventede skader kan oppstå mellom besiktigelse, signering og overtakelse. Har kjøper eller selger risikoen for det som ingen av dem var skyld i? Når er egentlig risikoens overgang? Hvordan løser bakgrunnsretten dette, og hva sier standard salgsavtale (meglerstandarden)? Er det situasjoner som bør løses annerledes enn det som følger av standardavtalen?

Christian Müller og Anne Sofie Bjørkholt er begge erfarne transaksjonsadvokater og vil krydre foredraget med en rekke eksempler.

Advokat, Anne Sofie Bjørkholt,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Advokat, Christian Müller,
Advokatfirmaet Thommessen As, Oslo

15:30 Pause
15:40 Foredraget fortsetter etterfulgt av diskusjon
16:20 Pause
16:35 Risikofordeling i leieforhold

Vi ser blant annet på følgende:

  • Hvilke rettigheter og plikter har utleier og leietaker
  • Særlig om ansvar for faktisk utbedring og for utbedringskostnadene
  • Særlig om ansvar for andre tap
  • Særlig om hevingsrett, rett til å stå ved avtalen, rett til bortfall og krav på gjenoppbygning

Vi bruker både eksempler fra husleieloven, fra ordinære næringsleieavtaler og fra barehouseavtaler

Advokat, Trude Gran Melbye,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokat, Erling Marcussen Timm,
Advokatfirmaet Haavind As, Oslo

17:05 Pause
17:15 Foredraget fortsetter etterfulgt av diskusjon
18:00 Aperitiff etterfulgt av felles middag (inkl. i kursprisen)