Program

onsdag 24. apr.

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis og regelverk/kontrakter Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet I Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:45 Pause
12:00 Digitalisering i byggebransjen

 • Digitalisering i rådgivningsforhold, NS 8401 og NS 8402
Advokatfullmektig, Sindre Larsen,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokat, Mads Ivar Frølich Fuglesang,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

13:00 Lunsj
13:45 Oppblåste og udokumenterte entreprenørkrav – byggherrenes klagesang»

 • Oppblåste krav : Byggherrefantasier,  eller en realitet i byggebransjen?
 • Plunder og heft og urasjonell drift kan være vanskelig å dokumentere. Hvilken dokumentasjon kan byggherrene med rimelighet kreve?
 • Beslutningspsykologiske feilkilder ved utmålingen av de slike krav. Problemet med domstolenes skjønnsutøvelse
 • Rettspraksis om «de abstrakte entreprenørkrav»
 • Rettspraksis om kravet til «kontrollerbar regning»
Advokat, Øystein Myre Bremset,
Advokatfirmaet BAHR

Advokat, Sofie Komissar,
Advokatfirmaet BAHR

14:30 Pause
14:45 Planlegging og gjennomføring av større entreprisetvister

 • Overordnet analyse av tvisten - prosessrisikovurdering
 • Sammensetning av eget team - rollefordeling
 • Innsamling av dokumentasjon – bruk av elektroniske verktøy
 • Tidsplanlegging
 • Hvordan legge opp bevisførselen i store entreprisetvister?
 • Særlig om bruk av hjelpedokumenter
 • Praktiske tips utfordringer i store tvistesaker
 • Hvordan vinne rettssaker? Og hvordan tape dem?
Advokat, Øystein Myre Bremset,
Advokatfirmaet BAHR

Advokat, Sofie Komissar,
Advokatfirmaet BAHR

15:30 Pause
15:45 Prisavslag/erstatning Advokat, Grethe Gullhaug,
Kluge Advokatfirma As, Stavanger, Stavanger

16:30 Pause
16:45 Foredraget fortsetter
17:30 Kursslutt