Program

tirsdag 5. nov.

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdatering av varemerke- og designretten Advokat, Camilla Sophie Vislie,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

11:00 Pause
11:15 Oppdatering av patentretten Advokat, Ingvild Hanssen-Bauer,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Jurisdiksjon og lovvalg i immaterialrettssaker Advokat/Partner, Amund Brede Svendsen,
Advokatfirmaet GjessingReimers AS, Oslo

14:00 Den patentrettslige ekvivalenslæren

Ekvivalenslæren i lys av praksis fra europeiske domstoler. Finnes det en enhetlig europeisk ekvivalenslære?

Advokat, Dina Brask,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Økonomisk kompensasjon ved inngrep i immaterialrettigheter

Foredragsholderne vil ta opp et utvalg problemstillinger knyttet til de alternative økonomiske utmålingsgrunnlagene erstatning, vederlag svarende til en rimelige lisensavgift for utnyttelsen og vederlag svarende til vinningen oppnådd ved inngrepet, særlig med henblikk på hvilke muligheter og begrensninger som ligger i reglene om økonomisk kompensasjon på immaterialrettens område i dag.

Advokatfullmektig, Thomas Kristoffer Granrud,
Advokatfirmaet BAHR DA

Advokat, Are Stenvik,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

15:30 Pause
15:45 Samspillet mellom legemiddelrett og patentrett

Innlegget vil dreie seg om hvordan patentretten og legemiddelretten påvirker hverandre, med særlig fokus på problemstillinger i patenttvister. Som eksempler på tema som vil berøres er såkalt «patent linkage», problemstillinger knyttet til byttelisten og trinnpris i patenttvister, indikasjonspatenter og «skinny labelling» samt relevante problemstillinger innenfor SPC-regelverket. 

Advokat, Håkon Austdal,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Vebjørn Krag Iversen,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

16:30 Humor og renommé i kjennetegns- og markedsføringsretten

Markedsføringsmetoder utvikler seg stadig, og de siste årene har vi i Norge og utlandet sett flere eksempler på humoristiske referanser til konkurrenter i markedsføring. Advokat Yngve Øyehaug Opsvik i GjessingReimers gjennomgår norsk og utenlandsk praksis på leting etter et svar på hva som er lov og hva som går over streken. Ingenting vil være SENSURERT, og det blir mer enn bare Jalla.

Senioradvokat, Yngve Øyehaug Opsvik,
Advokatfirmaet GjessingReimers AS, Oslo

17:00 Kursslutt
18:30 Aperitiff
19:00 Felles middag for de som bor på hotellet

onsdag 6. nov.

8:45 Quiz Advokat, Martin Berggreen Rove,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

9:00 Nytt i etterligningsvernet Advokat, Martin Berggreen Rove,
Orkla ASA, Oslo

9:45 Markedsundersøkelse - hvor går vi nå?

Høyesterett var kritiske til de fremlagte markedsundersøkelser i Lilla-saken. Betyr det at markedsundersøkelser ikke anses relevante som bevis eller var det spesielle forhold i denne saken som utløste skepsis? Foredragsholderen vurderer Høyesteretts kommentarer i Lilla-saken opp mot generelle krav som kan stilles til slike undersøkelser og spør om kritikken medfører at trenden med økende bruk av markedsundersøkelser som bevis bør snus. 

Førsteamanuensis, Monica Viken,
Handelshøyskolen BI, Oslo

10:15 Pause og utsjekk
10:45 Forholdet mellom administrativ og domstolsprøving av rettigheters gyldighet

Strategiske og praktiske hensyn. 

Senioradvokat, Tone Solbakk,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

11:45 Lunsj/Kursslutt