Program

onsdag 22. jan.

8:30 Velkomstkaffe og registering
9:00 Orientering om Advokatkurset
9:15 Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet. Drift av advokatvirksomhet. Forholdet til Klienten

 • Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet
 • Risikostyring og advokatvirksomhet
 • Klient kommunikasjon
 • Diskusjoner og dilemmatrening
Advokat, Anniken Arntzen,
Advokatfirmaet Seland Orwall DA, Oslo

Advokat, Per Oddvar Pallum,
Gjensidige Forsikring ASA, Oslo, Oslo

12:15 Lunsj
13:15 Forhandlinger/konfliktløsning

 • Forståelse av hva forhandling er
 • Modeller for forhandling
 • kunnskap om systematisk tilnærming og organisert tenkning i forhandlingssituasjoner
 • Advokaten som forhandler
 • Forhandlings posisjon i tvisteløsning
 • Grupperoppgaver
Fasilitator, Roar Thun Wægger,
Wægger Negotiation Institute

16:15 Slutt for dagen

torsdag 23. jan.

9:00 Mekling

 • Innledning 
 • Introduksjon av meklingsfilm
 • Kort om konflikter
 • Strategier for å løse en konflikt
 • Valg av mekling som konfliktløsningsmetode
Advokat, Karen Sophie Steen,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

Sorenskriver, Kristin Kjelland-Mørdre,
Drammen tingrett

10:10 Pause
10:25

 • Oversikt over meklingens gang
 • Forberedelse til mekling
 • Innledningsfasen
11:35 Lunsj
12:35 Opplysningsfasen
13:10 Pause
13:25

 • Ideer til løsninger
 • Forhandlinger om løsninger
 • Gjennomgang av ettermiddagens meklingsøvelse
14:30 Pause med lett servering
14:35 Rollespill i mekling med veiledning
17:30 Slutt for dagen

fredag 24. jan.

9:00 Utforming av stevning og tilsvar Advokat, John Egil Bergem,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Trondheim

10:15 Pause
10:30 Saksforberedelse i sivilesaker Advokat, Rune Lium,
LO juridisk kontor Region Midt-Norge, Trondheim

12:30 Lunsj
13:30 Prosedyreteknikk Advokat, Alf Johan Knag,
SANDS Advokatfirma DA, Bergen

16:30 Slutt første samling

onsdag 26. feb.

8:30 Avhør av parter og vitner Advokat, Alf Johan Knag,
SANDS Advokatfirma DA, Bergen

12:30 Lunsj
13:30 Utdeling av roller til prosedyretrening. Forberedelse til prosedyretrening
15:00 Pause med noe servering før man går bort i tingretten
15:30 Prosedyreøvelse i sivilsak
19:00 Slutt første kursdag

torsdag 27. feb.

9:00 Opptreden og forholdet til forvaltningen Advokat, John Egil Bergem,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Trondheim

10:00 Pause
10:15 Praktisk straffeprosess - Forsvarer oppgaver og rolle. Bistandsadvokatens oppgaver og rolle. Advokat, Cecilie Lysjø Jacobsen,
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, Oslo

11:00 Pause med servering
11:15 Praktisk straffeprosess - Forsvarer oppgaver og rolle. Bistandsadvokatens oppgaver og rolle. Advokat, Cecilie Lysjø Jacobsen,
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, Oslo

12:45 Lunsj
13:45 Forberedelse til øvelse i straffesak
15:00 Pause med noe servering før man går bort i tingretten
15:30 Prosedyreøvelse i straffesak
19:00 Slutt andre kursdag

fredag 28. feb.

9:00 Advokatetikk Advokat, Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS, Oslo

Advokat, Jeppe Normann,
Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, Billingstad

12:00 Lunsj
13:00 Advokatetikk fortsetter - dilemmatrening
15:00 Slutt andre samling