Program

mandag 27. jan.

8:30 Velkomstkaffe og registering
9:00 Temaer som vil bli behandlet:

  • Høyesteretts rolle, kompetanse og arbeidsform
  • Anke og tilsvar
  • Ankeutvalgets behandling av anken - samtykkevurderingen
  • Saksforberedelsen etter henvisning
  • Forberedelse av ankeforhandlingen
  • Ankeforhandlingen
  • Forsvarerens forberedelse og hovedinnlegg
  • Aktors forberedelse og hovedinnlegg 
  • Advokatprøven og prøvesakene

 

 

Høyesterettsdommer, Knut H. Kallerud,
Norges Høyesterett, Oslo

Førstestatsadvokat, Runar Torgersen,
Riksadvokatembetet, Oslo

Advokat, Halvard Helle,
Advokatfirmaet Schjødt As, Oslo, Oslo

Advokat, Arne Gunnar Aas,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

16:30 Kursslutt og omvisning i Høyesterett