Program

tirsdag 4. feb.

11:30 Registrering
11:45 Lunsj Bristol Hotel
12:30 Meklingsseminar

Program for felles seminar - kl. 12.30 - 16.00 (Lunsj på Bristol Hotel fra kl. 11.45 - 12.30)

Kurset vil ha hovedfokus på: 

1. Rolleforventning og rolleforståelse ( mekler og advokat/rådgiver)
2. Praktiskegrep for å skape gode meklinger

Utgangspunktet vil være ett meklingscase som danner grunnlag for 

  • Utvikle et grunnlag for felles praksis
  • Reflektere rundt rolleforståelse
  • Kartlegge forventninger til hverandre (advokater og meklere)
  • Drøfte elementer i en konstruktiv meklingsprosess

Siktemålet er økt innsikt i rollen til mekler og advokatens rolle i meklingen - som også kan bidra med innspill til hvordan morgendagens rettsemkling bør utvikles.

Metode:

  • Ulike filmsekvenser fra aktuelle situasjoner som utgangspunkt for refleksjon
  • Terori og meklingsmetodikk underveis

Seminarledere vil være;
Dommer og avdelingsleder Oslo tingrett, Hanne Sofie Bjelland.
Dommer i Oslo tingrett, Ragnar Lindefjeld og
Lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, Sidsel Sund Olsen. 

Mekling er et eget fag, og brukernes forventninger til dommere som meklere og advokater som meklingsrådgivere blir stadig høyere. På dette kurset vil vi ha fokus på rolleforståelse og forventninger, samt praktiske grep for å lykkes med å skape gode meklinger.

Denne seminardagen vil være en møteplass hvor dere kan dele erfaringer og diskutere hvordan mekling kan bli bedre - for å skape et grunnlag for bedre meklinger. Som advokat møter du mekling i større grad via domstolene. Det å være forberedt på hvordan en mekling best mulig bør gjennomføres, vil også gi grunnlag for å ivareta klientens interesser på en bedre måte.

Dommerne vil ha en sesjon før fellessamlingen hvor de har fokus på meklerrollen, og særlig på hvilke praktiske virkemidler mekleren kan bruke når meklingen er i ferd med å stoppe opp.

 

Tingrettsdommer, Hanne Sofie Bjelland,
Oslo Tingrett

Tingrettsdommer, Ragnar Lindefjeld,
Oslo Tingrett

Tingrettsdommer, Sidsel Sund Olsen,
Nord-Troms tingrett

16:00 Kursslutt