Program

mandag 27. jan.

10:00 Modul 1 - dag 1

Temaer på første modul er: Rettsgrunnlaget, voldgiftsdommer/oppmannsrollen, habilitet, virksomhetens internasjonale prosess-strategier og om valget mellom voldgift og domstol, regionalt og globalt. Tilrettelegging av voldgiften og voldgiftsprosessen, institusjonell voldgift, ad hoc voldgift og ”fast track voldgift”. Den muntlige forhandlingen. 

 

 

tirsdag 28. jan.

9:00 Modul 1 - dag 2

Se dag 1 for temaer på denne modulen.

torsdag 26. mar.

10:00 Modul 2 - dag 1

Her får deltakerne prøve krefter med en fiktiv voldgiftssak. Alle tildeles en rolle i et antall 3-mannsvoldgifter. Spillet utvikler seg i flere ”akter”, hvor det blant annet blir fokusert på forholdet mellom formannen og sidedommerne.  Et lag med vandrende dommere følger og coacher deltakerne.

 

I denne modulen gjennomgår vi også praktiske spørsmål i forbindelse med fortolkning av klausuler i voldgiftsavtaler og utformingen av voldgiftskjennelsen. Vi ser på eventuelle feil, ugyldighet og ansvar samt på honorar-spørsmålet – hva skal voldgiftssaken koste.

 

 

fredag 27. mar.

9:00 Modul 2 - dag 2

Se dag 1 for temaer på denne modulen.

onsdag 3. jun.

13:00 Modul 3 - dag 1

Den siste modulen holdes hos ICC International Court of Arbitration, hvor deltakerne blir presentert for de spillereglene som gjelder i et internasjonalt institutt.

Vi gjennomgår også de forholdene som du, som voldgiftsdommer, skal være særlig oppmerksom på når du deltar i en internasjonal voldgift.

torsdag 4. jun.

9:00 Modul 3, dag 2

Se dag 1 for temaer på denne modulen.