Program

fredag 24. jan.

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Kursstart

Temaer som tas opp:

  • Generell innledning
  • Regnskapslov/bokføringslov/bokføringsforskrift
  • Opptjente ikke fakturerte honorarer
  • Advokatforskriften kapittel 3: Behandling av betrodde midler
  • Advokatforskriften kapittel 3A: Årsregnskap og revisjon
  • Særregnskaper 
  • Tilsynsrådets oppgaver
  • Egenerklæring med revisoruttalelse
  • Hvitvaskingsreglene med fokus på tilsynsrådets oppfølging av advokatenes implementering av regelverket og gjennomgang av forventinger knyttet til en risikobasert tilnærming
  • Erfaringer fra bokettersyn hos advokater

 

 

Statsautorisert revisor, Kjetil Andersen,
Ernst & Young AS

12:30 Lunsj
13:30 Kurset fortsetter
16:00 Kursslutt