Program

onsdag 26. feb.

12:00 Registrering og lunsj
12:30 Formkrav i den nye og gamle loven. Opprettelse av testament, tilbakekall og lovvalg.

Innledende vil være gjennomgang av regler og nytt, dernest en praktisk vinkel og til slutt spørsmål og diskusjon med salen.

Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Advokat, Ola Viken,
Advokatfirmaet Viken, Oslo

13:30 Takk for i dag