Program

onsdag 22. apr.

9:00 Velkomskaffe og registering
9:30 Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis og regelverk/kontrakter Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

10:30 Pause
10:45 "Bori III" - Kan ansvarlig søker pålegges erstatningsansvar overfor tredjeparter - og hvilke plikter vil ansvarlig søker kunne ha etter plan- og bygningsloven. Vi trekker også opp forholdet til "Bori I og II" hvor rollene til ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ble behandlet. "Bori III" ventes å være avklart gjennom Høyesteretts dom nå i februar. Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Advokat, Sofie Komissar,
Advokatfirmaet BAHR AS

Advokat, Steffen Asmundsson,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Uenighet om forsinket fremdrift - hvordan kan partene ivareta sine interesser?

 • Entreprenørens krav på fristforlengelse og byggherrens pålegg om forsering
 • Byggherrens tilbakehold av avdrag og entreprenørens rett til å stanse arbeidene
Advokat, Knud Jacob Knudsen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

Advokat, Wenche Maartmann-Moe,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

13:45 Pause
14:00 Heving ved antesipert vesentlig mislighold - læringspunkter fra OSSA-dommen. Når er kontrakten hevingsmoden?

 • Utviklingstrekk i rettspraksis
 • Skritt som må og bør tas før heving
 • Hvordan kan man forsøke å unngå heving og samtidig styrke hevingsgrunnlaget?
 • Vanlige fallgruber
 • Typetilfeller
 • Risiko ved ikke å heve der motparten (vesentlig) misligholder kontrakten
Advokat, Peter Hallsteinsen,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

Advokat, Kjersti Lerkerød,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

15:00 Pause
15:15 Prosessrisiko fra en "pokerspillers" perspektiv

 • Hva er prosessrisiko og hvordan regner man ut prosessverdien?
 • Hvordan fastsetter man sannsynligheten for å vinne en sak (kan man egentlig fastsette sånt i prosent)?
 • Hva kjennetegner en vinnersak og en tapersak for domstolene?
 • Hvilken overføringsverdi har poker til tvistesaker og forliksforhandlinger. 
 • Hvordan påvirkes prosessrisikovurderingen når man skal vurdere anke etter tap i tingretten?

 

 

 

 

 

Advokat, Øystein Myre Bremset,
Advokatfirmaet BAHR AS

16:00 Pause
16:15 Mekling i entrepriseforhold, - forventninger, muligheter og utfordringer Advokat H LL.M., Harald Støren Kobbe,


17:00 Kursslutt