Program

torsdag 26. mar.

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Velkommen ved kurslederne
10:10 Ajourføring del 1 - barneloven Professor, Kirsten Sandberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

11:10 Pause
11:25 Ajourføring del 2 - barnevern Tingrettsdommer, Rikke Lassen,
Oslo Tingrett

12:25 Lunsj
13:30 Barnevernets ansvar for barn i konflikt med loven Førsteamanuensis, Karsten Brynildsrud,
OsloMet - Storbyuniversitetet

14:15 Pause
14:25 Ungdom som bryter loven – hva vet vi om straffereaksjoner og behandling i institusjon? Barneombud, Inga Bejer Engh,
Barneombudet, Oslo

15:10 Benstrekk
15:15 Forebyggingsenhetens erfaringer med tvangsbruk ved barnevernsinstitusjoner, psykisk helsevern institusjoner og ungdomsenhetene Avdelingssjef, Helga Fastrup Ervik,
Sivilombudsmannen, Forebyggingsenheten, Oslo

16:00 Spørsmål fra salen
16:15 Pause
16:30 Advokatetikk i barnevernssaker – særlig om advokat for privat part

Plenumsdebatt med salen etter kort (kors på halsen) innledning

Tingrettsdommer, Rikke Lassen,
Oslo Tingrett

17:15 Kursslutt dag 1
19:30 Aperitiff
20:00 Fellesmiddag

fredag 27. mar.

9:00 Barnevernrett i Norden – et komparativt bilde Nemndsleder , Christian Budsberg Pettersen,
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Viken, Drammen

9:45 Pause
10:00 EMD - hva betyr dette for norsk barnevern? Professor, Karl Harald Søvig,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

10:45 Pause og utsjekking
11:15 I hvilken grad bør det være åpenhet i saker som gjelder barn? Professor, Benedikte Moltumyr Høgberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

12:00 Pause
12:15 Avsluttende foredrag

Kommentar om åpenhet i barnevernssaker

Landsforeningen for barnevernsbarn

Kommentarer fra salen, diskusjon

Elsa Veronica Berg Christiansen,
Landsforeningen For Barnevernsbarn (LFB)

13:00 Avsluttende lunsj