Program

torsdag 4. jun.

9:00 Den nye rekonstruksjonsloven - en gjennomgang av reglene

Foredraget vil blant annet ta for seg følgende temaer:

  • Det økonomiske vilkåret for å åpne rekonstruksjon
  • Kreditors adgang til å begjære rekonstruksjon
  • Forslaget til rekonstruksjon, herunder frivillig og tvungen rekonstruksjon, konvertering av gjeld til aksjekapital, og salg av virksomhet som del av rekonstruksjonen
  • Finansiering av rekonstruksjonen, herunder pant med superprioritet Stemmeregler, herunder samtykke ved passivitet
  • Skattekreditors prioritet
  • Særskilte regler for små foretak
  • Et kritisk blikk på reglene ut fra bankenes perspektiv

Deltakerne vil få anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne.

Advokat, Stine Dalenhag Snertingdalen,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Knut Ro,
Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Eva Terese Daugstad,
DNB-Advokatene, Oslo

10:30 Kursslutt