Program

onsdag 16. sep.

9:00 Velkommen og orientering om Advokatkurset
9:15 Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet. Drift av advokatvirksomhet. Forholdet til Klienten

 • Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet
 • Risikostyring og advokatvirksomhet
 • Klient kommunikasjon
 • Diskusjoner og dilemmatrening
Advokat, Anniken Arntzen,
Advokatfirmaet Seland Orwall DA, Oslo

Advokat, Per Oddvar Pallum,
Gjensidige Forsikring ASA, Oslo, Oslo

12:15 Lunsjpause
13:15 Forhandlinger/konfliktløsning

 • Forståelse av hva forhandling er
 • Modeller for forhandling
 • kunnskap om systematisk tilnærming og organisert tenkning i forhandlingssituasjoner
 • Advokaten som forhandler
 • Forhandlings posisjon i tvisteløsning
 • Grupperoppgaver
Advokat, Sigurd Knudtzon,
Wahl-Larsen Advokatfirma AS, Oslo

16:15 Slutt for dagen

torsdag 17. sep.

9:00 Mekling

 • Innledning 
 • Introduksjon av meklingsfilm
 • Kort om konflikter
 • Strategier for å løse en konflikt
 • Valg av mekling som konfliktløsningsmetode
Advokat, Katrine Monsen,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

Advokat, Dag Røed,
Advokat Dag Røed AS, Horten

10:10 Pause
10:25

 • Oversikt over meklingens gang
 • Forberedelse til mekling
 • Innledningsfasen
11:35 Lunsjpause
12:35 Opplysningsfasen
13:10 Pause
13:25

 • Ideer til løsninger
 • Forhandlinger om løsninger
 • Gjennomgang av ettermiddagens meklingsøvelse
14:30 Pause
15:00 Rollespill i mekling med veiledning
17:30 Slutt for dagen

fredag 18. sep.

9:00 Utforming av stevning og tilsvar Advokat, Hilde Ruus,
Regjeringsadvokaten

10:15 Pause
10:30 Saksforberedelse i sivilesaker Advokat, Johannes Meyer-Myklestad,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

12:30 Lunsjpause
13:30 Prosedyreteknikk Advokat, Kaare Andreas Shetelig,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Advokat, Kari Sigurdsen,
Regjeringsadvokaten

16:30 Slutt første samling

onsdag 21. okt.

8:30 Velkomstkaffe, registrering og frukt
9:00 Avhør av parter og vitner Advokat, Christian Reusch,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

12:30 Lunsjpause
13:30 Utdeling av roller til prosedyretrening. Forberedelse til prosedyretrening
15:00 Pause
15:30 Prosedyreøvelse i sivilsak
19:00 Slutt første kursdag

torsdag 22. okt.

9:00 Opptreden og forholdet til forvaltningen Advokat, Øystein Nore Nyhus,
Advokatfirmaet BAHR AS

10:00 Pause
10:15 Praktisk straffeprosess - Forsvarer oppgaver og rolle. Bistandsadvokatens oppgaver og rolle. Advokat, Cecilie Lysjø Jacobsen,
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, Oslo

11:00 Pause
11:15 Praktisk straffeprosess - Forsvarer oppgaver og rolle. Bistandsadvokatens oppgaver og rolle.
12:45 Lunsjpause
13:45 Forberedelse til øvelse i straffesak
15:00 Pause
15:30 Prosedyreøvelse i straffesak
19:00 Slutt andre kursdag

fredag 23. okt.

9:00 Advokatetikk Advokat, Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS, Oslo

Advokat, Trine Buttingsrud Mathiesen,
Advokatene Buttingsrud & Co DA, Hønefoss

12:00 Lunsjpause
13:00 Advokatetikk fortsetter - dilemmatrening
15:00 Slutt andre samling