Program

torsdag 24. sep.

TORSDAG 24. SEPTEMBER
Gjør deg klar til livestream!
0900-1130: Nyheter i rettsutviklingen Ekspedisjonssjef, Ragnhild Nordaas,
Arbeids- og sosialdepartementet

Advokat, Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

1130-1230: Pause for lunsj
1230-1315: Nyheter i rettsutviklingen Advokat, Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

1315-1330: Pause
1330-1445: Dypdykk i en aktuell dom: HR 2019-1986-A (Telenor-dommen). Arbeidsrettslige utfordringer ved nedbemanninger knyttet til korona situasjonen

Telenor dommen:

 • Utvalgskrets ved nedbemanning: ansiennitetsklausul i tariffavtale
 • Vurdering i forhold til tidligere praksis og situasjonen der det ikke er tariffavtale

Refleksjoner rundt nedbemanninger og den særlige situasjonen knyttet til korona.

 

Advokat, Anne Marie Due,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Karl Inge Rotmo,
LOs juridiske kontor Region Midt-Norge, Trondheim

Advokat, Sten Foyn,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

1445-1500: Pause
1500-1615: Jus i koronaens tid - arbeidsrettslige problemstillinger - erfaringer og meninger

 • Permitteringer
 • Nedbemanninger
 • Oppsigelser
 • Fortrinnsrett
Advokat, Marit Håvemoen,
Landsorganisasjonen i Norge (LO), Oslo

Advokat, Joakim Karlsen Augeli,
NHO Advokattjenester, Oslo

1615: Kursslutt første dag
FREDAG 25. SEPTEMBER
Gjør deg klar til dag 2!
0930-1015: Prøvetid

 • Lovgivning og praksis om ansettelse med prøvetid
 • Ansettelse, oppfølging i prøvetiden og stillingsvern
Advokat, Nina Gundersen Sandnes,
Kluge Advokatfirma AS, Bergen, Bergen

1015-1030: Pause
1030-1130: Stillingsvern - utvalgte problemstillinger arbeidstakers forhold

 • Oppsigelse grunnet mangelfulle arbeidsprestasjoner eller manglende kompetanse, hva skal til?
 • Oppsigelse med grunnlag (i mulige) straffbare forhold og grunnet fravær som følge av soning
 • Rimelighet og plikt til å tilby annet passende arbeid ved oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold. Sammenligning med situasjonen ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold. Utviklingstrekk.
 • Valget mellom oppsigelse og avskjed ved klare pliktbrudd.
Advokat, Silje Almestrand,
NHO Advokattjenester, Oslo

Advokat, Oddvar Lindbekk,
Advokatfirmaet Norman & Co ANS, Oslo

1130-1145: Pause for lunsj
1145-1245: Arbeidsgivers styringsrett og religionsfriheten

 • Problemstillinger i spenningsfeltet mellom arbeidsgivers styringsrett og ansattes religionsfrihet
 • Forholdet til ytringsfrihet

Innlegg ved Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Fagdirektør Margrethe Søbstad, Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Jan-Erik Sverre, Advokatfirmaet Kvale

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm,
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Fagdirektør, Margrethe Søbstad,
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Advokat, Jan-Erik Sverre,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Kursslutt

fredag 25. sep.