Program

torsdag 15. okt.

8:30 0900-0930: Gjør deg klar til livestream
8:50 0930-1015:Oppdatering i rettspraksis Advokat, Marius A. Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

9:10 1015-1030: Pause
9:30 1030-1130: Foredraget fortsetter
9:50 1130-1145: Pause
10:10 1145-1230: Forskrift til avhendingslova om krav til tilstandsrapporter og byggessakkyndige - "takstmannforskriften" Professor Ph.D., Harald Benestad Anderssen,
Handelshøyskolen BI

10:30 1230-1330: Pause for lunsj
10:50 1330-1415: Felleskostnader i borettslag og sameie Advokat, Line Parelius,
Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius DA, Oslo

11:10 1415-1430: Pause
11:30 1430-1515: Organisering av parkeringsplasser

I foredraget vil ulike modeller for organisering av parkeringsplasser omhandles, og da primært parkeringsplasser som skal eies eller brukes av boligeiere. Eksempelvis vil bruk av fellesareal eller tilleggsdel i eierseksjonssameier og bruk av separate næringsseksjoner for parkeringsplasser omhandles. Fordeler og ulemper med ulike modeller gjennomgås, herunder også hvordan krav til parkeringsdekning fra plan- og bygningsetaten kan ivaretas samt forholdet til eierseksjonslovens krav til HC-plasser.

Advokat, Trude Gran Melbye,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

11:50 1515-1530: Pause
12:10 1530-1600: Foredraget fortsetter
12:30 1600-1615: Pause
12:50 1615-1700: En tredje boligsektor - hva er det man ønsker å oppnå? Advokat, Stian Berger Røsland,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

13:10 1700: Takk for i dag