Program

mandag 23. nov.

9:15 Gjør deg klar til livestream!
9:30 Leksjon 1 Oppdatering av rettspraksis Advokat, Marius A. Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

10:15 Pause
10:30 Leksjon 2 Oppdatering av rettspraksis fortsetter
11:15 Pause
11:30 Leksjon 3 Nyheter fra Finanstilsynet Seniorrådgiver, Johan Andreas Skartveit,
Finanstilsynet

12:15 Lunsjpause
13:15 Leksjon 4 Forskrift til avhendingslova om krav til tilstandsrapporter og byggessakkyndige - "takstmannforskriften" Professor Ph.D., Harald Benestad Anderssen,
Handelshøyskolen BI

14:00 Pause
14:15 Leksjon 5 Eiendomsmegling - mellommannsbegrepet Høgskolelektor, Lars Halvor Ova Johnsen,
Universitetet I Sørøst-Norge - Campus Bø I Telemark

15:00 Pause
15:15 Leksjon 6 Aksjeloven § 8-10 – oppkjøpsfinansiering og betydning for næringseiendomstransaksjoner

Asl § 8-10 om oppkjøpsfinansiering ble endret med virkning fra 1. januar 2020. I foredraget gjennomgås de endrede reglene i aksjelovens § 8-10 og hvilken betydning disse har for gjennomføring av næringseiendomstransaksjoner.

Advokat, Line Ravlo-Losvik,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Advokat, Børge Grøttjord,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

16:15 Pause
16:30 Leksjon 7 Aksjeloven fortsetter
17:15 Kursslutt dag 1

tirsdag 24. nov.

9:00 Leksjon 8 Oppgjørsoppdrag

Med forbehold for at innholdet i foredraget blir justert noe vil gjennomgangen omfatte:

Generelle prinsipper for oppgjørsarbeidet

 • Rammeverket: Gjennomføring av oppgjør reguleres av emgll § 6-9: med mindre partene ønsker noe annet, skal megler besørge gjennomført det økonomiske oppgjøret, tinglysing samt sørge for at avgifter blir betalt. Rettsvern for kjøper før utbetaling.
 • Oppdragstyper: Salgsoppdrag (ordinære oppdrag), oppgjørsoppdrag, prosjektmeglingsoppdrag, oppdrag med formidling av kontraktsposisjoner samt kjøpsoppdrag/søkeoppdrag.
 • Klientmiddelbehandling. Eiendomsmeglingsforskriften §§ 3-8 til og med 3-11. Rundskriv nr 7/2014 og nr 2/2015.
 • Opplysninger som har betydning for oppgjøret. Vilkår for gjennomføring av oppgjør knyttet til de forskjellige oppdragstyper. Sjekke lovligheten av avtalte vilkår.
 • Dokumentsavgiftsberegning/tinglysingsgebyrer. Hovedregel og unntak for beregning av dok.avg. Hvor langt går meglers ansvar?

Gjennomføring av oppgjøret

 • Føring av utlegg: Stikkord; krone mot krone
 • Formidlingsføring
 • Overtagelse, sluttoppgjør. Hovedregel og unntak. Rundskriv nr 7/2014.
 • Avslutning/arkivering 

Litt om prosjektoppgjør 

Det vil dedikeres en time bare på oppgjør knyttet til prosjekter: hovedsakelig med fokus på vilkår for å gjennomføre oppgjør. Hovedregel om når kjøpesum forfaller til betaling. Vilkår for å kreve forskudd. Deponering som sikkerhet for utbygger. Prinsippet om ytelse mot ytelse.

 • Blancoskjøter/generalfullmakter
 • Garantistillelser
 • Forskuddsbetaling
 • Gjennomføring av oppgjør
Advokat, Christina Lyngtveit-Petersson,
PrivatMegleren AS, Oslo

10:00 Pause
10:15 Leksjon 9 Oppgjør fortsetter - del 2
11:00 Pause
11:15 Leksjon 10 - Oppgjør fortsetter - del 3
12:15 Lunsjpause
13:15 Leksjon 11 - Hvitvasking og fast eiendom – er norske rapporteringspliktige naive?

Hvitvasking er handlinger som foretas for å flytte midler fra en kriminell virksomhet over i en lovlig virksomhet. Internasjonale erfaringer viser at kjøp av fast eiendom er en av de mest benyttede metoder for å hvitvaske utbytte fra kriminalitet. Metodene man anvender for hvitvasking kan være mange og flere av metodene krever involvering fra profesjonelle aktører som advokater og eiendomsmeglere. Finanstilsynet offentliggjorde i 2019 resultatene fra en rekke tilsyn, hvor det fremkommer at flere rapporteringspliktige ikke har tilfredsstillende rutiner for å forebygge og avdekke hvitvasking. Er vi naive fordi nordiske land rangeres høyt på korrupsjonsindeksen til Transparency International? 

Foredraget gir en praktisk innføring i de ovennevnte utfordringene, og behandler spørsmål som følger:

 • Hva er hvitvasking
 • Hvilke retningslinjer finnes for håndtering av hvitvaskingsrisiko
 • Hvilke krav stilles til advokater som håndterer det økonomiske oppgjøret i eiendomstransaksjoner
Advokat, Christine Haugstvedt Downing,
Deloitte Advokatfirma As, Bergen, Bergen

Partner, Marianne Reikvam,
Deloitte As Bergen

14:00 Pause
14:15 Leksjon 12 - Hvitvasking fortsetter
15:00 Pause
15:15 Leksjon 13 Oppgjør ved salg av eiendoms-AS Advokat, Knut Hodneland,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

16:00 Pause
16:15 Leksjon 14 - Oppgjør ved salg av eiendoms-AS fortsetter
17:00 Kursslutt