Program

mandag 30. nov.

9:00 MANDAG 30. NOVEMBER
9:15 Gjør deg klar til livestream!
9:30 0930-1215: Nytt og nyttig for almennpraktikeren

– en gjennomgang av lovgivning og rettspraksis fra 2020 som alle advokater bør kjenne til

Høyesterettsdommer, Cecilie Østensen Berglund,
Norges Høyesterett

12:15 1200-1300: Pause for lunsj
12:35 1300-1445: Praktisk barnevern for advokater Advokat, Silja Eriksen,
Advokatfirmaet Eriksen AS, Tromsø

12:55 1445-1500: Pause
13:15 1500-1645: Arbeidsrett - aktuelle problemstillinger

Permitteringer, nedbemanninger og oppsigelse - fokus på stillingsvern

Advokat, Jeppe Normann,
Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, Billingstad

13:35 Kursslutt første kursdag
13:40 1645: Kursslutt første dag

tirsdag 1. des.

9:00 TIRSDAG 1. DESEMBER
9:15 Gjør deg klar til dag 2
9:30 0930-1215: Nytt og nyttig for almennpraktikeren

– En gjennomgang av lovgivning og rettspraksis fra 2020 som alle advokater bør kjenne til

Advokat, Ståle Kihle,
Advokatfirma Eckhoff, Fosmark & Co DA, Oslo

9:50 1215-1300: Pause med lunsj
10:10 1010-1030: Fra 1. januar 2021: Ny lov om arv og dødsboskifte - nye skifteregler ved samlivsbrudd

Foredraget vil bl.annet behandle:

 • Sammenligne nye og gamle regler om opprettelse og tilbakekall av testament
 • Felles testamentet og gjensidig testament
 • Båndleggelse
 • De nye pliktdelsreglene og arvelaterens testasjonskompetanse
 • Avtaler om arv
 • Endringer i uskifteordningen
 • Lovvalgsregler
 • Dødsboskifte
 • Ny terminologi
 • Overgangsregler
  Skifteregler ved samlivsbrudd - nytt kapittel 18 i ekteskapsloven
Lagdommer, Per Racin Fosmark,
Borgarting lagmannsrett

10:30 1445-1500: Pause
10:50 1500-1645: Aktuell kontraktsrett

Også i år følger vi følge opp med utviklingen på kontraktsrettsområde som både er nyttig og av stor praktiskt betydning for advokater og dommere. Høyesterett har avsagt en rekke nye sentrale dommer på kontraktsrettens område og Erlend Haaskjold vil gå nærmere inn på disse og betydning av avgjørelsene.

 

Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

11:10 Kursslutt
11:15 1645: Kursslutt