Program

torsdag 26. nov.

Gjør deg klar til livestream
ESAs håndtering av statstøtterettslige utfordringer i lys av koronag


Korona har gitt behov for omfattende støttetiltak for næringslivet. ESA, som kontrollorgan for statsstøtte har hatt sin største arbeidsbyrde noensinne. Hvordan prioriterer ESA saker i en slik situasjon, hvilke saker velger ESA å behandle, og hvordan påvirker krisen utøvelsen av ESAs skjønn? Siste nytt fra ESA, eksempler på saker og problemstillinger og en pekepinn på hva som er i vente.

Director, Gjermund Mathisen,
EFTA Surveillance Authority (ESA)

Pause
Nærings- og fiskeridepartementets håndtering av statsstøtterettslige utfordringer i lys av korona

Departementet spiller en sentral rolle i så vel regelverksutvikling og sakshåndtering på statsstøtteområdet. Koronasituasjonen har medført en svært stor arbeidsbyrde for departementet.

Hvordan prioriterer departementet saker i en slik situasjon, hvilken bistand kan støttegivere forvente av departementet, og hvordan påvirker krisen de løpende oppgavene til departementet?

Siste nytt fra departementet og eksempler på saker og problemstillinger

Elisabeth Torkildsen,
Nærings- og fiskeridepartementet

Lunsjpause
Oppdatering innen EU/EØS

Statsstøtteretten preges av omfattende praksis fra domstolene og overvåkningsorganene. Vi får en gjennomgang og oversikt over praksis og hva som har skjedd siden sist statsstøttekurs.

Praksis knyttet til korona vil også bli berørt

Advokat, Bjørnar Alterskjær,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

Pause
Revisjon av reglene om offentlig støtte

Den lenge etterlengtede revisjonen av det norske støtteregelverket er nå underveis. Hvis alt går etter planen er regelverket på høring når foredraget holdes. Vi får presentert hovedpunktene i de nye reglene

Jurist, Carsten Borgersrud Nielsen,
Nærings- og fiskeridepartementet

Seniorrådgiver, Marie Wiersholm,
Nærings- og fiskeridepartementet

Pause
Privat håndheving av statsstøtte

ESA publiserte i juli 2019 en rapport om privat håndhevelse av statsstøttereglene i EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein. EU har publisert en lignende rapport om håndhevelse i EU-landene. Vi får presentert hovedfunnene i rapporten.

Advokat, Camilla Fossem,
Telenor ASA, Oslo

Pause
Nasjonal håndtering av brudd av statsstøttereglene

En dom fra EU-domstolen, Eesti Pagar, slår fast at nasjonale myndigheter som oppdager at det er gitt støtte i strid med statsstøttereglene plikter å rydde opp i forholdet på eget initiativ. Dette kan inkludere tilbakebetaling av støtten som er gitt.

Foredraget vil behandle de viktigste problemstillingene dommen reiser.

Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Pause
Samhandelspåvirking- når er støtten for liten til at den omfattes av EØS-avtalens statsstøtteregler?

EU-kommisjonen og ESA har de siste årene kommet med en rekke avgjørelser hvor man har vurdert at støtten ikke påvirker samhandelen. Slik støtte vil dermed ikke være omfattet av EØS-avtalen.

Det kan være uklart hvor grensen går, og hvordan man kan gå frem for å vurdere om samhandelen er påvirket.

 

Vi får i dette foredraget praktiske råd og tips om hvordan man kan gå frem for å vurdere dette.

Advokat, Beatrice Dankertsen Hennyng,
KS Advokatene, Oslo

Oppsummering og kursslutt