Program

torsdag 19. nov.

8:15 Innregistrering - morgenkaffe - smoothies - rundstykker
9:00 Musikalsk start ved Oakland Rain
9:10 Åpning av kongressen - velkommen! Dora Thorhallsdottir,


President, Håvard Holm,
Juristforbundet

9:20 "Nærhet på distanse"

Samtale mellom Dora Thorhallsdottir og professor og soialantropolog Thomas Hylland Eriksen

Professor, Thomas Hylland Eriksen,
Universitetet i Oslo, Sosialantropologisk institutt

9:45 Pause. Vi deler oss inn i fagspor.
10:00 Oppdatering innen utvalgte compliance temaer

  • Temaene tar for seg oppdateringer relatert til de andre temaer i fagsporet
Advokat, Thomas Steen Brandi,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokat, Georg Abusdal Engebretsen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

10:45 Kaffepause
11:00 Hvitvasking - risikoeksponering utenfor finanssektoren

  • En gjennomgang av forskjellige fallgruver for virksomheter (offentlige/private) for direkte og indirekte bli stilt til ansvar for hvitvasking
Advokatfullmektig, Henriette F. Stenbeck,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Georg Abusdal Engebretsen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Hva er kravet til eieroppfølgning av statlige og kommunale foretak - styreansvar

  • Er det forskjell i aktsomhetsnormen mellom offentlige foretak og private aksjeselskap?
Advokat Dr. juris, Filip Truyen,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Bergen

13:30 Kaffepause
13:45 Korrupsjonsarbeid - hvordan bekjempe korrupsjon i anskaffelser og tilbudsarbeid

  • Hvordan blir dette arbeidet dokumentert? Hvordan følges det opp i etterkant? Hvor reelt er den faktiske leverandøroppfølgningen etter kontrakt er signert, på dette feltet?
Compliance direktør, Izabella Kibsgaard-Petersen,
Veidekke ASA

14:30 Pause
14:45 ESG- bærekraft sett i sammenheng med sosial dumping, tariff og lignende

  • Hvordan kan man sørge for effektive krav og oppfølging? Hvor utbredt er det nå med bærekrafts- rapportering? Har den noen effekt?
Senior Vice President, Bjørn Otto Sverdrup,
Equinor ASA

15:30 Pause
15:45 Fremtidige krav og trender. Vil digitalisering kunne løse de manuelle compliance oppgavene som utføres i dag?

  • ESG, GRC og andre buzz words krever mye dokumentasjon og rapportering. Hva vil vi se av fremtidige løsninger gjennom samfunnets digitalisering? Hva er allerede på plass i dag?
Advokat, Marit Barth,
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, Oslo

Direktør, Kjersti Aksnes Gjesdahl,
PricewaterhouseCoopers AS, Oslo

16:30 Pause før fellesprogram
16:45 Fra Bergen kommer musiker, sykepleier og foredragsholder Marthe Valle med konsertforedraget "Ro og uro". Musiker, Marthe Valle,


17:30 Fagprogram ferdig
17:45 Fire valgfrie seminarer

Også i år blir det seminarer uavhengig av fagsporene. Vi gir deg tre meget aktuelle foredrag om personlig lederskap, personvern og rasisme – og en seanse med morgentrim, i god morgenseminar-tradisjon. 

Disse e-seminarene blir tilgjengelig for deltakerne i løpet av kongressen.

 

Eve Rodsky, fra Los Angeles (USA) vil holde foredraget «Fair Play» om personlig lederskap. I utgangspunktet skulle hun holde et av plenumsforedragene, men da Eve ikke kan komme til oss, gir vi deg foredraget digitalt – med opptak fra Los Angeles.  

Finn Myrstad, fra Forbrukerrådet, holder foredraget «I agree», om personvern og sikkerhet. Ønsker du å installere en applikasjon, må du akseptere vilkårene. Men vet du egentlig hva du sier ja til? Velger vi bort vår egen rettssikkerhet når vi ukritisk godtar avtaler på nett? Dette er virkelig et foredrag jurister må få med seg.

Guro Sibeko, halvt nordfjording og halvt Zulu, vil holde foredraget «Rasismens poetikk» – et meget aktuelt tema, som hun og har skrevet bok om. Sibeko vil mildt sagt gi deg noe å tenke på – og kanskje får vi høre et slam-poesidikt også.

Yngvar Andersen er kjent fra tv-programmer som «Bedre Puls» og «Alle har et idrettstalent» på NRK. Yngvar gir deg trim på kongressen – når du vil. Bruk en pause eller to i løpet av kongressdagen til å riste løs og følge Yngvars treningstips. Løs opp i muskler og ledd før neste faglige foredrag!

Økonom, antropolog og forfatter, Eve Rodsky,
Los Angeles, Usa

Fagdirektør for digitale tjenester og energi, Finn Myrstad,
Forbrukerrådet, Oslo

Forfatter, SLAM!poet og samfunnsdebattant, Guro Sibeko,
Oslo

Trener og grunder, Yngvar Andersen,
Utdannet ved Norges Idrettshøyskole, Oslo

19:30 Aperitiff og musikalsk innslag
20:00 Kongressfest - konferansier Adam Schjølberg / MELIS musikkband (NB! Egen påmelding)
23:15 DJ-Blunder