Program

søndag 31. des.

9:00 Leksjon 1 – Kursoversikt Advokat, Thomas Andersen,
Brækhus Advokatfirma DA, Oslo

9:20 Leksjon 2 – Hva er feste til bolig- og fritidsformål? I
9:40 Leksjon 3 – Hva er feste til bolig- og fritidsformål? II

 • Eksempler på reaksjoner på EMDs avgjørelser om festers rett til forlengelse på samme vilkår.
10:00 Leksjon 4 – Hva er feste til bolig- og fritidsformål? III

 • Lov og regelverk
10:20 Leksjon 5 – Hva er feste til bolig- og fritidsformål? IIII

 • Bolig- og fritidsfeste eller næringsfeste?
 • Bærums-Hus-dommen
 • Bardu JFF-dommen
10:40 Leksjon 6 – Festers råderett i festetiden
11:00 Leksjon 7 – Festetid

 • Rullerende festeavtaler
11:20 Leksjon 8 – Lindheim-dommen
11:40 Leksjon 9 – Regulering av festeavgift

 • Lovens hovedregel
 • Engangsløftet
12:00 Leksjon 10 – Festers rett til forlengelse
12:20 Leksjon 11 – Festers rett til innløsning

 • Tidsbestemte festeavtaler
 • Tidsubestemte festeavtaler
 • Rullerende festeavtaler
12:40 Leksjon 12 – Hvordan fastsette råtomtverdi – prinsippene for verdsettelse
13:00 Leksjon 13 – Gjennomføring av innløsning

 • Ulike praktiske forhold