Program

søndag 31. des.

9:00 Leksjon 1: Tilbakehold – beskrivelse og lovregulering Advokat, Pål Grønnæss,
Advokatene i OBOS, Oslo

9:20 Leksjon 2: Vilkår for tilbakehold – hva om en part tar feil?
9:40 Leksjon 3: Slingringsmonn - deponering
10:00 Leksjon 4: Når utløper kjøpers frist for å tilbakeholde/deponere?Innledning og avhendingslovas regler
10:20 Leksjon 5: Når utløper kjøpers frist for å tilbakeholde/deponere etter bustadoppføringslova?
10:40 Leksjon 6: Når må kjøper frigjøre tilbakeholdt/deponert beløp?